Projekty UE

Applink Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: Zakup inteligentnej matrycy diod LED dźwignią rozwoju firmy Applink Sp. z o. o. w ramach Działania 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Projekt dotyczy zakupu kompletnej infrastruktury nośnika reklamowego w postaci modułowej matrycy inteligentnych diod LED oraz oprogramowania sterującego. Priorytetowym celem projektu jest wdrożenie posiadanych wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenie innowacji produktowej w postaci modułowej matrycy diod LED, umożliwiającej świadczenie nowej usługi „LED Intelligent” – usługi dynamicznego podświetlania.

Wartość projektu: 8 100 534,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 280 769,99 zł

Termin realizacji: 10.07.2017-30.11.2017