Informacje o ogłoszeniu

„Zakup kompletnej infrastruktury nośnika reklamowego w postaci modułowej matrycy inteligentnych diod LED oraz oprogramowania sterującego”

UWAGA
"Modyfikacja nr 1 z dnia 7 maja 2017 r.:
Zamawiający postanawia zmienić termin składania i otwarcia ofert. W związku z tym, Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 15 maja 2017 roku (godziny wskazane uprzednio pozostają bez zmian). Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść niniejszego ogłoszenia i Zapytania ofertowego w miejscach gdzie wskazany został termin składania i otwarcia ofert w taki sposób, że pierwotny termin składania i otwarcia ofert zostaje zastąpiony nowym terminem wskazanym powyżej.

Modyfikacja nr 2 z dnia 13 maja 2017 r.:
Zamawiający postanawia zmienić termin składania i otwarcia ofert. W związku z tym, Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 22 maja 2017 roku (godziny wskazane uprzednio pozostają bez zmian). Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść niniejszego ogłoszenia i Zapytania ofertowego w miejscach gdzie wskazany został termin składania i otwarcia ofert w taki sposób, że pierwotny termin składania i otwarcia ofert zostaje zastąpiony nowym terminem wskazanym powyżej (tj. 22 maja 2017 r.)."

Zamówienie dotyczy zakupu kompletnej infrastruktury nośnika reklamowego w postaci modułowej matrycy inteligentnych diod LED oraz oprogramowania sterującego. Ww. infrastruktura zostanie w całości wykonana w oparciu o wytyczne Zamawiającego wynikające bezpośrednio z wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych (B+R). Zamówienie składa się z dwóch zadań. 1. Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania 1 jest „Wykonanie 100 sztuk nośników inteligentnej matrycy diod LED”. 2. Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania 2 jest „Wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania sterującego systemem LED inteligent”.